Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanmarks Sp. z o.o., ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów.
2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: bd@sanmarks.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym, w celu realizacji badań statystycznych lub opinii i w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, które stanowią prawnie uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną przetwarzania, w zależności od przypadku jest udzielona zgoda, którą może Pani/Pan w każdym momencie wycofać, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO między innymi w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym. przez administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia, innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przesyłanie korespondencji elektronicznej, nie dłużej niż do ustania celu w jakim zostały zebrane.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważa Pani/Pana, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością przedstawienia oferty czy realizacji umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Archiwalna wersja klauzuli informacyjnej obowiązującej do dnia 23 marca 2020 roku dostępna poniżej.

Ochrona Danych Osobowych

Sanmarks Sp. Z o.o. zbierał dane w okresie od 1 maja 2011 do 15 kwietnia 2018 wg nastepujących formuł:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sanmarks Sp. z o.o. w celach marketingowych
2) Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom trzecim z możliwością wykorzystywania ich w celach promocyjno-handlowych przez te podmioty oraz firmom współpracującym z Sanmarks Sp. z o.o.
3) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) Administratorem zbioru danych osobowych jest Sanmarks Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaczowie przy ulicy Słowackiego 36, który jednocześnie informuje, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Przed wejściem w RODO wykonaliśmy obowiązek informacyjny o treści:

Wysyłka informacyjna Drogi Użytkowniku, W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest spółka Sanmarks Sp. z o.o., z siedzibą w Lubaczowie , przy ul. Słowackiego 36 (NIP: 7931579276), dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych? Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Jędrzej Sokół, adres e-mail bd@sanmarks.pl

Aktualnie przy każdym mozliwym kontakcie z podmiotami z naszej bazy zbieramy nastepujące zgody:

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sanmarks Sp. z o.o. w celach marketingowych na rzecz podmiotów trzecich.
b) Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Sanmarks Sp. z o.o. . podmiotom trzecim, w tym partnerom, o których informacje znajdziesz na stronie www. Sanmarks.pl, www.dobrebazy.pl, które będą je przetwarzały w celach marketingowych (w tym profilowania) jak też udostępniały dane podmiotom emitującym reklamy w Internecie lub je zlecającym.
c) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości w formacie SMS i MMS).
d) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących od Sanmarks Sp. Z o.o. oraz od podmiotów trzecich, którym dane będą udostępnione.
d) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Sanmarks Sp. z o.o. oraz od podmiotów trzecich, którym dane będą udostępnione.
e) Wyrażam zgodę na profilowanie moich danych osobowych, czyli na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się.