Oferta Sanmarks Sp. z o.o.

Sanmarks Sp. z o.o. od 2007 roku dostarcza swoim klientom zaawansowane rozwiązania z zakresu usług i produktów Contact Center (usługi telemarketingowe, kampanie SMS, voice-mailing, konsumenckich i biznesowych baz danych, mailingi tradycyjne i elektroniczne, obsługa social media, masowa wysyłka SMS/E-mail).

Bazy danych

Sanmarks jest także producentem, administratorem i brokerem baz danych, zarówno konsumenckich (B2C) jak i biznesowych (B2B). Oprócz dotarcia do szerokiej grupy potencjalnych klientów dzięki możliwości wynajęcia baz danych, klienci mogą skorzystać z innych usług bazodanowych oferowanych przez Sanmarks tj. deduplikacja, czyszczenie baz, aktualizacja czy pozyskiwanie specjalistycznych informacji.

Możliwości

W przypadku kiedy klienci chcą skorzystać z usług call center bez konieczności budowy własnego działu telemarketingu Call Center Sanmarks umożliwia przeprowadzenie określonych działań w zależności od potrzeb. Opierając się na Naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzić Naszym klientom jak najefektywniej przygotować i zrealizować dany projekt. W obszarze Call Center realizujemy m.in.: telesprzedaż, obsługę infolinii, cross-sell, up-sell czy umawianie spotkań.