Czym jest baza danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w śliśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Specjalnie przygotowany przez nas program nazywany jest Systemem zarządzania bazą danych” (ang. DataBase Management System, DBMS).

Nasza baza danych złożona jest z różnych elementów, które zawierają określone informacje. Zbiór takich informacji nazywany jest rekordem. W rekordzie zawarte są m.in. takie informacje jak: nazwa firmy, imię i nazwisko osób pracujących w firmie, adres, numer telefonu itp.

W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii. Dzięki temu elektroniczna baza danych umożliwia szybkie sortowanie rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwanie informacji w obrębie tylko wybranych pól.

System DBMS do zarządzania bazami danych oferuje możliwość tworzenia masek wprowadzania danych, które służą do bardziej wygodnego wprowadzenia nowych informacji.

Kryteria selekcji bazy danych

Elektroniczną bazę danych w odróżnieniu od baz danych kartotekowych ogólnie dostępnych na rynku, możemy selekcjonować wg określonych kryteriów. Kluczem do efektywnego wyodrębnienia informacji jest standaryzacja opisów zamieszczonych w elementach rekordu.
Od 2004r. ciągle rozbudowujemy ilość kryteriów selekcji elektronicznej baz danych. Na specjalne zamówienia Klientów realizujemy
i pozyskujemy nowe rekordy, nawet te, które wymagają od nas pracy w terenie. Aktualnie dostępne kryteria selekcji:

 • Rodzaj działalności gospodarczej – EKD, PKD,
 • Nazwa firmy,
 • Ulica (nr budynku i nr lokalu),
 • Kod,
 • Miasto,
 • Forma prawna,
 • Forma własności,
 • Kryteria geograficzne (województwo),
 • Osoby kontaktowe,
 • Przedziały zatrudnienia,
 • Adresy mailowe,
 • Strony WWW,
 • Telefony komórkowe,
 • Telefony stacjonarne,
 • Faksy,
 • Obroty firmy,
 • Liczba oddziałów.

Formy aktualizacji

Przewagą elektronicznych baz danych firmy Sanmarks jest ich ciągła aktualizacja poprzez robota sieciowego z ogólno dostępnych źródeł.
Jakość baz danych mierzona jest w ich aktualności i efektywności.
Dlatego udzielamy na wszystkie nasze rekordy gwarancji dwóch rekordów za każdy nie aktualny. Reklamacje uwzględniane są na podstawie zwrotów pocztowych lub wyników akcji telemarketingowych.

W procesie aktualizacji rekordów wykorzystujemy kilka źródeł pozyskiwania danych m.in.:

 • Zwroty pocztowe
 • Aktualizacja telefoniczna przy okazji akcji telemarketingowych oraz na zlecenie firm zewnętrznych
 • Aktualizacja z ogólnodostępnych źródeł, np.: Internet

Nasze bazy danych są bazami relacyjnymi tzn. mogą być powiązane z innymi bazami i uzupełniane o kolejne dane.

Statystyka baz danych

Statystyka baz B2B

 • 1 600 000 rekordów B2B
 • 1 400 000 aktywnych przedsiębiorstw z historią wpisów
 • 1 285 400 z przypisanym EKD
 • 1 220 300 telefonów B2B
 • 978 800 osób decyzyjnych B2B
 • 85% reprezentatywność polskich firm
 • 95% aktualność danych. Możliwość deduplikacji wg. 12 kryteriów
 • 88% klientów dokonuje ponownego zakupu
Statystyka baz B2C

 • 8 000 000 rekordów B2C – Baza Kontakt
 • 650 000 rekordów B2C – Baza Uczestnik
 • 85 000 rekordów B2C – Baza Konkurs
 • 50 000 rekordów B2C – Baza Pokaz
 • 55 000 rekordów B2C – Baza Rolnik
 • Powyższe bazy są aktualizowana telefonicznie
 • Aktualność bazy danych na poziomie 95%
 • Dobór bazy według dodatkowych kryteriów: wiek, miejsce zamieszkania, samochód, zainteresowania, zawód, status rodzinny, liczba i wiek dzieci, posiadany samochód

Współpraca brokerska

Sanmarks zaprasza do współpracy partnerów, którzy są zainteresowani rozszerzeniem swojej działalności o sprzedaż baz danych – B2B i B2C. Nasza propozycja jest skierowana do agencji marketingowych, domów mediowych, innych brokerów baz danych oraz firm innych firm działających w obszarze sprzedaży.

Naszym partnerom oferujemy:
 • atrakcyjne warunki finansowe współpracy,
 • dostęp do znacznych zasobów bazodanowych,
 • wysoką jakość oferowanych baz – 95% aktualność rekordów,
 • dodatkowe usługi bazodanowe.
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Naszym Działem Handlowym.

Dodatkowe usługi bazodanowe

Profilowanie baz pod kątem usług finansowych.
 • karty kredytowe
 • kredyty
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia majątkowe
 • Generowanie leadów – tworzenie baz danych pod kątem określonych potrzeb klienta.

  Automatyczna aktualizacja baz danych – wykluczanie błędnych numerów telefonów na poziomie central telefonicznych.

  Pozyskiwanie specjalistycznych informacji bazodanowych.

  Profilowanie baz pod kątem produktów farmaceutycznych (OTC):
 • hurtownie farmaceutyczne
 • apteki
 • zawody medyczne
 • Dane demograficzne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status rodzinny, zainteresowania, zawód, status majątkowy.

  Uzupełnianie baz danych o dane teleadresowe.

  Deduplikacja i czyszczenie baz danych.