Badania CATI

Proponujemy realizację projektów z wykorzystaniem techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to bezpośredni wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. W tym celu dysponujemy specjalnym modułem ankiet telefonicznych w ramach naszego systemu call center. Daje on możliwość naszym Klientom stałego dostępu do wyników ankiet w trybie on-line oraz wyeksportowania ich na każdym etapie prowadzonych badań. Oferujemy kompleksową obsługę projektów począwszy od fazy tworzenia scenariusza badania, poprzez dobór grupy docelowej i przeprowadzenie wywiadów z użyciem opracowanego kwestionariusza, aż po raport wynikowy analizy zebranych danych.

Zalety CATI:

 • Możliwość dotarcia do trudno dostępnych grup docelowych
 • Stuprocentową kontrolę materiału ponieważ wywiady są nagrywane
 • Krótki czas realizacji przy stosunkowo niskich kosztach
 • Stały monitoring badania i jakości zebranych danych
 • Umożliwia stosowanie skomplikowanych filtrów i łatwe rotowanie pytań
 • Realizacja badań na dużych próbach
 • Raporty i statystyki dostępne w trybie on-line
 • Losowy lub celowy dobór próby
 • Wysoka jakość niezależnie od wielkości próby
 • W jaki sposób realizowane jest badanie CATI?

  Pierwszym etapem jest przygotowanie kwestionariusza z pytaniami, odpowiedni scenariusz rozmowy jest przygotowywany w ramach systemu call center.
  Drugim etapem jest zaimportowanie bazy danych zgodnie z ustaloną strukturą, system call center umożliwia także integrację z systemem bazodanowym klienta poprzez REST API.
  Następnie ankieter w rozmowie telefonicznej zadaje pytania z utworzonego wcześniej kwestionariusza, pytania i możliwe odpowiedzi dostępne są z poziomu aplikacji ankietera.
  W trakcie prowadzonych wywiadów telefonicznych osoby nadzorujące badanie mają dostęp (on-line) do gromadzonych danych a także raportów analitycznych.

  Nasze atuty:

 • Wysoka efektywność
 • Zaawansowana technologia teleinformatyczna
 • Bazy danych wysokiej jakości
 • Szybkość i terminowość realizacji projektów
 • Doświadczenie w realizacji badań techniką CATI
 • Dostęp do wyników on-line na każdym etapie prowadzonych badań

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt w celu przygotowania szczegółowej oferty.