PL ENG

Bazy Danych          ::         Telemarketing          ::          Badania CATI          ::          Systemy Call Center          ::          PracaSanCall - system dla Twojego Call Center


Ogólny opis

SanCall jest zintegrowanym systemem do zarządzania kontaktem z klientem autorstwa Sanmarks. Unikalność tego rozwiązania polega na integracji systemu SanCall z innymi kanałami służącymi do komunikacji: głos, faksy, poczta elektroniczna, voice mailing, sms, Web). System SanCall oferuje następujące korzyści:

 • Możliwość korzystania z systemu w modelu stacjonarnym lub wirtualnym,
 • Samodzielne kreowanie nowych projektów oraz skryptów rozmów w ramach aplikacji,
 • Zarządzanie uprawnieniami osób korzystających z systemu SanCall,
 • Dodatkowe moduły w ramach systemu SanCall - handlowca oraz back office,
 • Odsłuch rozmów w trybie on-line lub off-line,
 • Wybór trybu dialera - "clik and call" lub "predictive",
 • Zarządzanie bazą danych - import, eksport, blokowanie, przywracanie,
 • Raportowanie efektów pracy na każdym poziomie obsługi klienta,
 • Ocena pracowników dzięki Elektronicznej Karcie Ocen (EKO),
 • Samodzielne kreowanie wysyłki maili i faksów w ramach realizowanych projektów,
 • Integracja systemu SanCall z zewnętrznymi systemami,
 • Monitoring działań realizowanych przez konsultantów i Administratorów poprzez panel graficzny oraz szeroką listę raportów aktualizowanych w czasie rzeczywistym.


wyróżnia_nas ...

 • Możliwość korzystania z usług dowolnego operatora VoIP (pomagamy negocjować dogodne warunki cenowe),
 • Rozwijamy system pod kątem potrzeb Naszych klientów,
 • Help Desk - wsparcie techniczne dla Naszych klientów (poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00),
 • Jasne i przejrzyste warunki cenowe,
 • Dodatkowe moduły systemu (back office, handlowcy) wspierające pracę Call Center.


... a może w chmurze

SanCall jest elastycznym rozwiązaniem umożliwiającym zastosowanie różnych modeli architektury (stacjonarnego lub wirtualnego, w chmurze).

Model wirtualny pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć środki niezbędne dla uruchomienia w pełni funkcjonalnego Call Center.
Klient otrzymuje pełną funkcjonalność Call Center, a inwestycje we własną infrastrukturę ogranicza tylko do zakupu komputerów i posiadania łącza internetowego. Dostęp do wszystkich innych elementów infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania systemu otrzymują Państwa w ramach usługi.

W przypadku modelu wirtualnego SanCall nie potrzeby rozwijania nowych usług telekomunikacyjnych oraz rozbudowywania własnych służb technicznych – nad poprawnością działania systemu czuwają wyspecjalizowane służby dostawcy usługi.


Kreowanie projektów

W ramach usługi Klienci otrzymują dostęp do narzędzi pozwalających na pełne przygotowanie kampanii telemarketingowych, łącznie z tworzeniem skryptów rozmowy oraz formularzy jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia ich podczas rozmowy telefonicznej.

Skrypty mogą być tak projektowane, że przebieg każdej kolejnej rozmowy z klientem zależeć będzie od wcześniejszego efektu rozmowy. Ponadto agenci mają dostęp w aplikacji do wszystkich niezbędnych materiałów, np. cenników, regulaminów, materiałów szkoleniowych oraz mechanizmu obiekcji.

Klienci mogł sami definiować wszystkie parametry kampanii, takie jak: statusy rozmów (sukces, brak sukcesu), powody odmowy, max liczba prób kontaktu itp.


Aplikacja agenta

Aplikacja umożliwia agentowi intuicyjną pracę podczas realizacji kampanii telemarketingowych.

Agenci mają dostęp do skryptów co umożliwia im szybsze wdrożenie się w projekt oraz zapewnia precyzyjną realizację celów kampanii. Ponadto system umożliwia dostęp do materiałów pomocniczych, np. regulaminów, cenników oraz mechanizm obiekcji pomagający prawidłowo reagować na nieoczekiwane sytuację podczas rozmów telefonicznych.

Agenci mogą także wysyłać podczas rozmowy wcześniej przygotowane wiadomości email.

Mechanizm aktualizacji – system daje agentowi możliwość aktualizacji bazy danych, zmienione dane są natychmiast widoczne w systemie, a pełna informacja na temat zmian (kto, co i kiedy zmieniła) zapisywana jest w archiwum. Archiwum zabezpiecza nas przed sabotażem i ewentualną utratą ważnych danych.

Agenci mają także dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem oraz ma możliwość przeglądania notatek i tworzenia nowych.

Ponadto system ma specjalny mechanizm tworzący tzw. „listę Robinsona”, czyli listę klientów, którzy nie życzą sobie ponownych kontaktów.


Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami jest niezwykle proste sam Administrator może tworzyć nowe konta użytkowników w systemie (hasło, logi, numer telefonu wewnętrznego) a także określać uprawnienia do poszczególnych projektów. Dodatkowo Administrator może przekazywać informacje konsultantom poprzez moduł komunikatora.

Elektroniczna karta odsłuch umożliwia Supervisorom systemową ocenę pracy konsultantów. Supervisorzy mają dostęp do nagrań wprost z EKO i przyznają podczas odsłuchu punkty konsultantom w poszczególnych kategoriach. Punkty przypisane są do poszczególnych nagrań a w specjalnym raporcie konsultantów prezentowane są wartości średnie w każdej z kategorii. Cały proces jest niezwykle przejrzysty, a osoby odpowiedzialne za projekt mogą także kontrolować pracę Supervisorów weryfikując poprawność ocen.


Zarządzanie bazą

W ramach usługi mogą Państwo dowolnie zarządzać bazą danych w poszczególnych kampaniach. System umożliwia samodzielny import, eksport, edycję, wyszukiwanie oraz filtrowanie po ustalonych kryteriach. Ponadto bezpośrednio z tabeli, po rozwinięciu konkretnego rekordu mogą Państwo obejrzeć historię kontaktów, ewentualnie przesłuchać rozmowy.
System daje także możliwość blokowania/odblokowywania poszczególnych segmentów bazy, a także w razie potrzeby przywracać zamknięte wcześniej rekordy.

System generuje bieżące raporty, dzięki czemu możliwa jest pełna kontrola przebiegu kampanii. Dane prezentowane są w postaci wygodnych tabel oraz czytelnych wykresów. Dostępna lista raportów:

 • Raport realizacji bazy
 • Raport rekordów zamkniętych
 • Raport odmów
 • Raport projektów
 • Raport Agentów
 • Raport wskaźników predictive
 • Raport ocen konsultantów


Opis dialera

Wybór typu dialera jest zazwyczaj podyktowany następującymi parametrami, tj.:

 • rodzajem (specyfikacją) realizowanej kampanii telemarketingowej,
 • bazą danych (jakością oraz ilością rekordów w bazie),
 • ilością konsultantów obsługujących kampanię telemarketingową.
W zależności od skali wyżej opisanych wskaźników analiza „utylizacji” stanowisk ma często kluczowe znaczenie w procesie organizacji pracy w Call Center. Możliwość analizowania stanu realizacji połączeń jest jednym z elementów zarządzania kampanią z poziomu Administratora.


Tryb clik and call

Wykorzystywany jest, gdy konsultant z uwagi np. na specyfikę biznesową kampanii musi zapoznać się z ofertą, profilem klienta przed nawiązaniem połączenia z klientem. W przypadku tego trybu konsultant decyduje, kiedy połączenie ma zostać nawiązane, poprzez „klikniecie” na podany w aplikacji numer telefonu. Zastosowanie tego trybu skutkuje zwykle gorszym wykorzystaniem efektywnego czasu pracy konsultantów, gdyż oczekują oni na wybranie numeru przez system i odebranie połączenia przez klienta.

Konsultanci pracujący w tym trybie po zalogowaniu do aplikacji (podanie loginu, hasła, wybór kampanii) mają dystrybuowany na ekran monitora aplikację z kontaktem do klienta, po zapoznaniu się z informacjami na temat danego rekordu konsultant zaznacza numer telefonu i następuje połączenie z klientem.


Tryb predictive

Tryb predictive jest to nowoczesne rozwiązanie „realizacji połączeń”, które wykorzystywane jest zwykle w przypadku konieczności nawiązania kontaktu z dużą liczbą klientów lub w przypadku posiadania bazy danych niskiej jakości. W przypadku tego trybu, w celu osiągnięcia satysfakcjonujących wskaźników dialera zalecane jest jednak aby zespół obsługujący daną kampanię liczył nie mniej niż 10 osób.

Wykorzystując ten tryb dzwonienia mamy możliwość osiągnięcia optymalnego wskaźnika „utylizacji” pracujących stanowisk, konsultanci nie tracą czasu na oczekiwanie na połączenie oraz nie obsługują połączeń, które nie dochodzą do skutku. Stosując ten tryb dzwonienia możemy osiągnąć wskaźnik czasu rozmów / czasu pracy na poziomie powyżej 70%.

Ogólna zasada działania trybu predictive oparta jest na przewidywaniu chwili kiedy konsultant jest gotowy do obsługi połączeń telefonicznych. Odpowiednie algorytmy w oparciu o prawdopodobieństwo, przewidywany czas zgłoszenia klienta oraz etap obsługi klienta w danym miejscu skryptu rozmowy ustalają jak wiele połączeń może zostać obsłużonych przez zespół konsultantów.


Integracja SanCall z innymi systemami

SanCall może przesyłać do zewnętrznych systemów informacje o przebiegu kampanii telemarketingowych poprzez webservice.

Obsługa tych żądań może być realizowana na dowolnym serwerze sieci Web, a przetwarzanie żądań może się odbywać w dowolnym języku programowania.


Wdrożenie Systemu

Jezeli jesteś zainteresowany szczegółową wycena lub masz pytania dotyczące wdrożenia systemu call center prosimy o kontakt z
Debesis Sp. z o.o. telefon 22 699 99 09.
Więcej informacji


Newsletterarchiwum