LoginRejestracja

Bazy Danych          ::         Telemarketing          ::          Badania CATI          ::          Systemy Call Center          ::          PracaBazy danych B2B i B2C

Jednym z kluczowych elementów prowadzenia projektu telemarketingowego jest właściwy wybór bazy danych oraz zarządzanie relacjami pomiędzy nimi.
Czym jest baza danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w śliśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Specjalnie przygotowany przez nas program nazywany jest Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS).

Nasza baza danych złożona jest z różnych elementów, które zawierają określone informacje. Zbiór takich informacji nazywany jest rekordem. W rekordzie zawarte są m.in. takie informacje jak: nazwa firmy, imię i nazwisko osób pracujących w firmie, adres, numer telefonu itp.

W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii. Dzięki temu elektroniczna baza danych umożliwia szybkie sortowanie rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwanie informacji w obrębie tylko wybranych pól.

System DBMS do zarządzania bazami danych oferuje możliwość tworzenia masek wprowadzania danych, które służą do bardziej wygodnego wprowadzenia nowych informacji.Kryteria selekcji bazy danych

Elektroniczną bazę danych w odróżnieniu od baz danych kartotekowych ogólnie dostępnych na rynku, możemy selekcjonować wg określonych kryteriów. Kluczem do efektywnego wyodrębnienia informacji jest standaryzacja opisów zamieszczonych w elementach rekordu.
Od 2004r. ciągle rozbudowujemy ilość kryteriów selekcji elektronicznej baz danych. Na specjalne zamówienia Klientów realizujemy
i pozyskujemy nowe rekordy, nawet te, które wymagają od nas pracy w terenie. Aktualnie dostępne kryteria selekcji:

 • Rodzaj działalności gospodarczej - EKD, PKD,
 • Nazwa firmy,
 • Ulica (nr budynku i nr lokalu),
 • Kod,
 • Miasto,
 • Forma prawna,
 • Forma własności,
 • Kryteria geograficzne (województwo),
 • Osoby kontaktowe,
 • Przedziały zatrudnienia,
 • Adresy mailowe,
 • Strony WWW,
 • Telefony komórkowe,
 • Telefony stacjonarne,
 • Faksy,
 • Obroty firmy,
 • Liczba oddziałów,Formy aktualizacji

Przewagą elektronicznych baz danych firmy Sanmarks jest ich ciągła aktualizacja poprzez robota sieciowego z ogólno dostępnych źródeł.
Jakość baz danych mierzona jest w ich aktualności i efektywności. Dlatego udzielamy na wszystkie nasze rekordy gwarancji dwóch rekordów za każdy nie aktualny. Reklamacje uwzględniane są na podstawie zwrotów pocztowych lub wyników akcji telemarketingowych.

W procesie aktualizacji rekordów wykorzystujemy kilka źródeł pozyskiwania danych m.in.:

 • Zwroty pocztowe
 • Aktualizacja telefoniczna przy okazji akcji telemarketingowych oraz na zlecenie firm zewnętrznych
 • Aktualizacja z ogólnodostępnych źródeł, np.: Internet

Nasze bazy danych są bazami relacyjnymi tzn. mogą być powiązane z innymi bazami i uzupełniane o kolejne dane.Statystyka baz danych

Statystyka baz B2B

 • 1 600 000 rekordów B2B
 • 1 400 000 aktywnych przedsiębiorstw z historią wpisów
 • 1 285 400 z przypisanym EKD
 • 1 220 300 telefonów B2B
 • 978 800 osób decyzyjnych B2B
 • 85% reprezentatywność polskich firm
 • 95% aktualność danych. Możliwość deduplikacji wg. 12 kryteriów
 • 88% klientów dokonuje ponownego zakupu

Statystyka baz B2C

 • 8 000 000 rekordów B2C - Baza Kontakt

 • 650 000 rekordów B2C - Baza Uczestnik
 • 85 000 rekordów B2C - Baza Konkurs
 • 50 000 rekordów B2C - Baza Pokaz
 • 55 000 rekordów B2C - Baza Rolnik
 • Powyższe bazy są aktualizowana telefonicznie
 • Aktualność bazy danych na poziomie 95%
 • Dobór bazy według dodatkowych kryteriów: wiek, miejsce zamieszkania, samochód, zainteresowania, zawód, status rodzinny, liczba i wiek dzieci, posiadany samochódWspółpraca brokerska

Sanmarks zaprasza do współpracy partnerów, którzy są zainteresowani rozszerzeniem swojej działalności o sprzedaż baz danych - B2B i B2C.
Nasza propozycja jest skierowana do agencji marketingowych, domów mediowych, innych brokerów baz danych oraz firm innych firm działających w obszarze sprzedaży.

  Naszym partnerom oferujemy:
 • atrakcyjne warunki finansowe współpracy,
 • dostęp do znacznych zasobów bazodanowych,
 • wysoką jakość oferowanych baz - 95% aktualność rekordów,
 • dodatkowe usługi bazodanowe.
  • W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt o kontakt z Naszym Działem Handlowym.   Dodatkowe usługi bazodanowe

   Profilowanie baz pod kątem usług finansowych.

   • karty kredytowe
   • kredyty
   • ubezpieczenia na życie
   • ubezpieczenia komunikacyjne
   • ubezpieczenia majątkowe

   Profilowanie baz pod kątem produktów farmaceutycznych (OTC):

   • hurtownie farmaceutyczne
   • apteki
   • zawody medyczne

   Dane demograficzne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status rodzinny, zainteresowania, zawód, status majątkowy.

   Uzupełnianie baz danych o dane teleadresowe.

   Deduplikacja i czyszczenie baz danych.

   Generowanie leadów – tworzenie baz danych pod kątem określonych potrzeb klienta.

   Automatyczna aktualizacja baz danych – wykluczanie błędnych numerów telefonów na poziomie central telefonicznych.

   Pozyskiwanie specjalistycznych informacji bazodanowych.
   W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: slawomir.superson(at)sanmarks.p lub telefoniczny +48 (16) 632 38 27.
Newsletterarchiwum