PL ENG

Historia          ::         Misja i Cel          ::          Aktualności          ::         Bliżej Nas          ::         Sponsoring


System Internetowych i Telefonicznych Ankiet (SIiTA)

System umożliwia kreowanie i realizację kampanii, polegających na przeprowadzeniu badania ilościowego, którego celem jest określenie poziomu satysfakcji (zadowolenia) klientów lub przekazania komunikatu przygotowanego przez firmę korzystającą z systemu. Kampanie mają formę automatycznych połączeń telefonicznych i/lub ankiet internetowych.

System umożliwia samodzielne kreowanie ankiet internetowych i telefonicznych według kryteriów (przykład):

 • nazwy kampanii,
 • kanał kontaktu z klientem (telefon, email, telefon + email),
 • data/czas w jakich mają być wykonywane ankiety telefoniczne,
 • konfiguracji ustawień dialera,
 • tematu, treści, pytań ankiet internetowych.


Sytem Ankiet Telefonicznych pozwala dodatkowo na:
 • przygotowanie nagrań powitalnych, końcowych, badawczych/informacyjnych,
 • konfiguracji odpowiedzi w postaci cyfr jakie ankietowany wybiera z klawiatury telefonu,
 • przekierowania połączenia (w zależności od wybranej odpowiedzi) do konsultanta w BOK,
 • odczytywania klientowi cyfr, dat, informacji z zewnętrznych baz danych, np. CRM klienta.


System Ankiet Internetowych pozwala dodatkowo na:
 • tworzenie ankiet zawierających pola typu jednokrotnego, wielokrotnego, tekst sformatowany, pole tekstowe, grafika, itp.
 • tworzenie ankiet o nieliniowym scenariuszu, gdzie treść kolejnych pytań jest zależna od wcześniej udzielonych odpowiedzi.


Raporty:
 • liczby ankiet kompletnych,
 • liczby ankiet niekompletnych z informacją o statusie poszczególnych pytań/odpowiedzi,
 • liczby rekordów gdzie nie została przeprowadzona ankieta (z historią prób połączeń, wyświetleń),

Raporty są prezentowane w formie tabel, bazy danych z historią kontaktu i zebranych informacji oraz w formie graficznej (wykresów).

Z dotychczasowych doświadczeń Naszych klientów wynika, że liczba kompletnych ankiet na bazach wewnętrznych klientów wynosi od 40 do 60% w zależności od rodzaju ankiety oraz wybranej grupy.
Korzyści:
 • brak kosztów wdrożenia,
 • Ankiety Telefoniczne - koszt za połączenie telefoniczne,
 • Ankiety Internetowe - pakiety cenowe za wysłane maile z ankietami,
 • samodzielne kreowanie ankiet telefonicznych i internetowych.


Gdzie można wykorzystać System Internetowych i Telefonicznych Ankiet (SIiTA):
 • w komunikacji ze swoimi klientami (reklamy, windykacja, informacja o istotnych zmianach/datach),
 • w sprzedaży,
 • badanie jakości obsługi (przez Call Center), satysfakcji.


Przykład wdrożenia: Klient wykorzystuje system w wewnętrznym Call Center, komunikuje się z klientami po zakończonym kontakcie mailowym lub telefonicznym. Klient decyduje jakie parametry mają generować bazę klientów do kontaktu, np. czas kontaktu, temat kontaktu, liczba prób kontaktu, pracownik który obsługiwał dany kontakt.

Główny cel to: badanie jakości obsługi klienta w BOK oraz informacja o nowych usługach/produktach.W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: gmozola(at)sanmarks.pl lub telefoniczny +48 (16) 623 38 27.


Newsletterarchiwum